Alapítvány

Alulírottak attól a céltól vezéreltetve, hogy a Maderspach család és rokon nemzetségek történelmi, ipartörténeti, természettudományi, művészettörténeti jelentősége és a magyar muszaki-értelmiség kibontakozásában betöltött szerepe széles körben ismertté váljon és a család nevezetes, közmegbecsülésben álló személyiségeinek illő emlék állíttasson, ami által a magyar ifjúságban a nemzeti érzés, hazaszeretet, erkölcsi tartás, hűség, hagyománytisztelet értékrendjét szándékoznak erősíteni, megfontolt elhatározással létrehozták az alapítványt.
A Maderspach Családért és Rokon Nemzetségekért

Az Alapítvány célja:

1. A Maderspach család és rokon nemzetségek (továbbiakban: Család) korai történelmi, reformkori és1848-49-hez kapcsolódó, valamint későbbi, napjainkig terjedő történelmi, ipartörténeti, természettudományi, művészettörténeti jelentőségének, a magyar muszaki-értelmiség kibontakozásában betöltött szerepének kutatása, széles körben ismertté tétele.
2. A Család nevezetes, közmegbecsülésben álló személyiségeinek emléket állítani (emléktábla, szobor, könyvkiadás, történelmi film stb), kiemelve a Család nőtagjainak történelmi áldozatvállalását.
3. A Család tulajdonában meglévő tárgyi emlékek, írott dokumentumok, művészettörténeti értékek (továbbiakban: hagyaték) felkutatása, megőrzése, azok forrásértékű feldolgozása, olyan formában, hogy szakembereknek történelmi, ipartörténeti, művészettörténeti kutatásokhoz hozzáférhetok legyenek. A hagyaték közzététele, terjesztése adathordozókon (könyv, CD, film, fotó stb), forrásgyujtemény létrehozása.
4. A Családi hagyaték feldolgozásával, megismertetésével kapcsolatos kutatómunka anyagi támogatása, a későbbiekben ösztöndíj, emlékplakett stb. alapítás lehetőségének megteremtése.
5. Az ifjúság megismertetése a Család történelmi szerepével, a Család kiemelkedő személyiségeinek tettein keresztül a magyar nemzeti érzés, hazaszeretet, erkölcsi tartás, hűség, hagyománytisztelet értékrendjét erősíteni.
6. A Család tagjait támogatni az elődök szellemi hagyományainak megőrzésében, fenntartásában, továbbvitelében.

A családi összefogással létrejött alapítvány
rövid neve: Maderspach Alapítvány, székhelye: 1055 Budapest, Stollár Béla u. 12/b
Bankszámla száma: Kinizsi Takarékszövetkezet 73200165-11282394